Τετάρτη 7 Μαΐου 2008

... και Πράσιν' άλογα ... "Σαρακατσανέϊκα"

Ανατρίχιασα ακούγοντες χθες στις ειδήσεις τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ να μιλάει για «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ».
Τα καμπανάκια βέβαια είχαν χτυπήσει μήνες τώρα όταν είχε αρχίσει να συζητείται – ανεπίσημα - στα υψηλά κλιμάκια των συναρμόδιων υπουργείων (Ανάπτυξης, Οικονομίας, ΠΕΧΩΔΕ). Κι άφηναν έντεχνα το θέμα να διαρρέει με δημοσιεύματα που αναφέρονταν στην προοπτική κατασκευής πυρηνικού εργοστασίου στην Ελλάδα. Τον περασμένο Φεβρουάριο δημοσίευμα -που δεν διαψεύστηκε- έκανε λόγο για απόρρητη εισήγηση προς την Ελληνική Κυβέρνηση στην οποία αναφερόταν ότι "είναι σκόπιμο και χρήσιμο η ελληνική πλευρά να προετοιμαστεί τόσο σε επίπεδο μελέτης όσο και σταδιακής ψυχολογικής προετοιμασίας (!!!) της κοινής γνώμης για χρήση της πυρηνικής ενέργειας".
Καθώς μας λέει ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΡΑΝΙΟΣ αναπληρωτής καθηγητής του Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων του Πανεπιστημίου της Αθήνας, όπως η σκοτεινή ενέργεια του σύμπαντος είναι σχεδόν άγνωστη ακόμη σε εμάς, έτσι και η γνώση μας για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες και τις επιπτώσεις της ραδιενέργειας είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Είναι γεγονός ότι λίγοι γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της πυρηνικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος. Η υιοθέτηση των πυρηνικών αντιδραστήρων είναι μια έντονα κοινωνική απόφαση, γιατί οι κίνδυνοι αφορούν πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας έξω από εθνικά σύνορα. Και δυστυχώς δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι σε τέτοιου είδους σοβαρές αποφάσεις η κοινωνία και οι επιστήμονες είναι εκτός σκηνής, και τα νήματα κινούν οι εταιρείες και οι τεχνοκράτες.Ας δούμε, όμως, ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθιστούν επικίνδυνη αλλά και οικονομικά ασύμφορη μια τέτοια επένδυση.
1. Σε κατάσταση ομαλής λειτουργίας, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες εκπέμπουν ραδιενεργά αέρια που διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα. Επίσημες καταγγελίες γερμανικών μη κυβερνητικών οργανώσεων έχουν διαπιστώσει επίπεδα ραδιενέργειας της ατμόσφαιρας κοντά σε πυρηνικούς αντιδραστήρες που ξεπερνούν τα καθορισμένα ανώτατα όρια (που και αυτά είναι πλασματικά και αμφισβητούνται και από τους ειδικούς).
2. Σε περίπτωση ατυχήματος, όπως εμπειρικά πια γνωρίζουμε, οι επιπτώσεις θα είναι ανυπολόγιστες και σε έκταση και σε διάρκεια. Οι επιπτώσεις από τη ραδιενέργεια αργούν μερικές δεκαετίες να φανούν.
3. Είναι λάθος να εκτιμά κανείς τον πυρηνικό κίνδυνο μόνο από τη λειτουργία του πυρηνικού του αντιδραστήρα. Ο πυρηνικός αντιδραστήρας είναι μόνον ένα κομμάτι της όλης εγκατάστασης.
4. Η λειτουργία του απαιτεί και έναν αριθμό πρόσθετων πυρηνικών μονάδων. Για παράδειγμα, η μονάδα εξόρυξης ουρανίου, η μονάδα καθαρισμού του ορυκτού και σύνθεσής του σε οξείδια του ουρανίου, η μονάδα εμπλουτισμού του, η μονάδα κατασκευής ράβδων καυσίμου, η μονάδα επεξεργασίας του καμένου πυρηνικού καυσίμου και η μονάδα προσωρινής φύλαξής του. Αυτές οι μονάδες ενέχουν επί πλέον κινδύνους που θα πρέπει να προστεθούν σε αυτούς των πυρηνικών αντιδραστήρων (Tokaimura της Ιαπωνίας, παράδειγμα ατυχήματος σε μονάδα επεξεργασίας πυρηνικού καυσίμου).
5. Το μεγαλύτερο και άλυτο πρόβλημα της πυρηνικής ενέργειας είναι η συσσώρευση των πυρηνικών αποβλήτων των αντιδραστήρων. Η ραδιενέργεια των χιλιάδων τόνων αυτού του πυρηνικού αποβλήτου είναι άκρως επικίνδυνη, έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και η διαχείρισή του είναι άκρως δαπανηρή, σε σημείο που χώρες όπως η Βουλγαρία, μη διαθέτοντας τους αναγκαίους πόρους, να το συσσωρεύουν στις δεξαμενές αποβλήτων των πυρηνικών τους σταθμών σε σημείο κινδύνου διαρροής. Πρακτικά, σήμερα περισσότερο στοιχίζει η σωστή διαχείριση ενός κιλού πυρηνικού αποβλήτου απ' ό,τι η αγορά ενός κιλού φρέσκου καυσίμου ουρανίου. Το γεγονός του μεγάλου κόστους διαχείρισης έδωσε αφορμή για παράνομους τρόπους αντιμετώπισής του, όπως η καταβύθισή του σε θάλασσες με περίεργα ναυάγια (Μεσόγειος) ή η εναπόθεσή του σε χώρους χωρίς τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας.
6. Ενα σοβαρότατο και μακροπρόθεσμο πρόβλημα που δεν έχουμε ακόμη «ζήσει» τις συνέπειές του, είναι το γεγονός ότι κάθε πυρηνικός αντιδραστήρας έχει περιορισμένο χρόνο λειτουργίας τα 30 χρόνια. Μετά απ' αυτό το διάστημα, αντικειμενικά απαγορεύεται να λειτουργεί λόγω υπερβολικής ραδιενεργού ακτινοβολίας που ουσιαστικά τον μετατρέπει σε πυρηνικό απόβλητο. Επιβάλλεται να σταματήσει, να διαλυθεί και να γίνει πυρηνικό απόβλητο. Ηδη, πολλές δεκάδες σταθμοί έχουν κλείσει λόγω γήρατος και μελετάται η διάλυσή τους. Είναι πλέον πυρηνικά απόβλητα. Το κόστος διάλυσης ανά 1.000 μεγαβάτ ισχύος εκτιμάται σε 300 εκατομμύρια έως 2 δισ. δολάρια. Σήμερα, από τους περίπου 430 πυρηνικούς αντιδραστήρες οι μισοί θα φτάσουν στο γήρας τους σε 5-6 χρόνια και το πρόβλημα της διάλυσής τους θα διογκωθεί ακόμη περισσότερο λόγω αδυναμίας αποτελεσματικής λύσης.
7. Η λειτουργία ενός αντιδραστήρα προϋποθέτει μονάδα εμπλουτισμού. Αυτή παράγει σαν παραπροϊόν το γνωστό από τους πολέμους σε Ιράκ, Αφγανιστάν και Γιουγκοσλαβία, απεμπλουτισμένο ουράνιο, πρώτη ύλη κατασκευής ραδιενεργών όπλων.
8. Την ενέργεια που παράγουν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες οι υποστηρικτές τους τη θεωρούν «καθαρή». Πίσω από το αόρατο της ραδιενέργειας αποκρύπτουν από την κοινωνία όλους τους κινδύνους. Η ραδιενέργεια δεν είναι αισθητή με κανένα ανθρώπινο όργανο. Και όταν γίνει αισθητή από κάποια επίπτωση στην υγεία, τότε είναι πλέον αργά. Παρ' ότι στο θέμα των χημικών ρύπων ο πυρηνικός αντιδραστήρας είναι σχεδόν αμέτοχος, στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στη θερμική μόλυνση της ατμόσφαιρας συμμετέχει και μάλιστα σημαντικά. Διότι, από τη συνολική παραγόμενη ισχύ του αντιδραστήρα, ένα μέρος μετατρέπεται σε ηλεκτρικό ρεύμα και δύο σε θερμότητα, που εκλύεται στο περιβάλλον. Αρα, η σχέση προσφερόμενης ενέργειας και θερμικής μόλυνσης του περιβάλλοντος είναι δυσανάλογα επιβαρυντική. Επίσης, όλες οι βοηθητικές μονάδες που απαιτούνται για τη λειτουργία του αντιδραστήρα επιβαρύνουν και αυτές θερμικά την ατμόσφαιρα.
9. Δεν πρέπει να λησμονούμε την επικινδυνότητα σαν στόχο τρομοκρατικών ενεργειών μιας πυρηνικής μονάδας με τόσο μεγάλη συγκέντρωση ενέργειας και ραδιενέργειας. Στο παρελθόν, είχαμε αρκετές περιπτώσεις αεροπειρατείας με εκβιασμούς που στηρίζονταν στην πτώση του αεροσκάφους πάνω σε πυρηνικούς σταθμούς.
10. Το επιχείρημα των υποστηρικτών της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας για το «μοντέλο» της Γαλλίας, η οποία στηρίζεται πάνω από 80% στην πυρηνική κιλοβατώρα, σαν παράδειγμα ασφαλούς χρήσης της κάθε άλλο παρά θετικό είναι αν μελετηθεί αντικειμενικά. Από το 1967 έχουν γίνει 20 μικρά ή μεγάλα πυρηνικά ατυχήματα που και θανατηφόρα ήταν και ραδιενεργές μολύνσεις έδωσαν.
Ο πολυδιαφημιζόμενος γαλλικός αντιδραστήρας Superphenix έκλεισε το 1990 λόγω επικινδυνότητας πριν καλά καλά προλάβει να λειτουργήσει.
Και ας μη διαφεύγει την προσοχή μας ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία η Γαλλία, αναγκασμένη να σφραγίσει τους παλαιούς ακτινοβολούντες πυρηνικούς αντιδραστήρες, θα γίνει ένα νέο πυρηνικό «μοντέλο» πυρηνικών αποβλήτων αυτή τη φορά.
11.Τέλος, είναι επιστημονικό λάθος η σύγκριση πυρηνικών με συμβατικούς κινδύνους. Οι υποστηρικτές της πυρηνικής ενέργειας αναφέρονται στη στεγνή γλώσσα της στατιστικής για μεγαλύτερη πιθανότητα να συμβεί ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα από το να συμβεί ένα πυρηνικό. Όμως, σε ένα θανατηφόρο συμβατικό ατύχημα το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένοι θάνατοι. Αντίθετα, σ' ένα πυρηνικό ατύχημα οι επιπτώσεις είναι ανυπολόγιστες. Θα απαιτηθούν αιώνες και πολλές γενεές, ώστε να συνυπολογιστούν τα αρνητικά αποτελέσματα και η έκταση και διάρκεια της πολλαπλής καταστροφής σε ανθρώπους, περιβάλλον, χλωρίδα, πανίδα με επιπτώσεις πλέον βαθιά κοινωνικές. Ο κύκλος του μόλις έχει ανοίξει.
Υπάρχουν λύσεις ;
Παραδείγματα αποδέσμευσης από την πυρηνική ενέργεια αποτελεί η Ιταλία, η οποία ύστερα από δημοψήφισμα έκλεισε όλα τα πυρηνικά της εργοστάσια πριν φτάσουν στην ηλικία γήρατος. Επιπλέον, διέκοψε την κατασκευή νέων αντιδραστήρων και ματαίωσε τα σχέδια μελλοντικών. Η Ισπανία έχει αυξήσει κατά 225% τη χρήση του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή και προγραμματίζει κάθε αντιδραστήρα που φτάνει στο όριο διάλυσης να αντικαθίσταται από συμβατικό φυσικό αέριο.
Η χώρα μας, κατ' εξοχήν χώρα με μεγάλη ηλιοφάνεια και ισχυρούς ανέμους και με πάρα πολλά νησιά, είναι μια ιδανική περίπτωση υιοθέτησης των ήπιων μορφών ενέργειας.
Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν πια ξεπεραστεί. Ήταν μια τεχνολογία που ολοκληρώθηκε πριν από πολλά χρόνια. Τώρα είναι καθαρά εμπορικό προϊόν. Η επιστήμη δεν έχει να μάθει ούτε να προσφέρει πια στην τεχνολογία της σχάσης. Η κατάργηση των αντιδραστήρων δεν συνεπάγεται κανένα επιστημονικό κόστος. Οι κοινωνίες πρέπει να ενημερωθούν αντικειμενικά. Πρέπει να ξεχωρίσουν τον επιστήμονα από τον τεχνοκράτη που έχουν εκ διαμέτρου αντίθετους σκοπούς και στόχους.
Οι επιστημονικές έρευνες πρέπει να έχουν μοναδικό στόχο τη βελτίωση της διαβίωσης της ανθρωπότητας και όχι τον πλουτισμό πολυεθνικών, τη στήριξη ηγετών, ούτε και τη δημιουργία γεωπολιτικών καταστάσεων μέσω της τεχνολογικής εφαρμογής τους.
Η κοινωνία έχει τον πρώτο λόγο .-

24 σχόλια:

τo τέρας της «αμάθειας» είπε...

"Η κοινωνία έχει τον πρώτο λόγο.-"????

Καλημέρα φίλε μου :)

Giorgos Varvakis είπε...

Πέρα από τους λόγους τους οποίους αναφέρεις εδώ, για τους οποίους κάθε σκέψη για χρήση πυρηνικής ενέργειας θα πρέπει να μας βρει όλους απέναντι, πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο σαρακατσάνος λειτούργησε σαν πολιτικάντης, που στριμωγμένος στη γωνία (βλ. ΚΙΟΤΟ, Δήμας κλπ) θέλησε να στρέψει την κουβέντα και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης αλλού..!
Ξέρουν ότι δεν τους παίρνει για τέτοιες μακακίες...
Καλημέρα γείτονα.

Βάσσια είπε...

Καλησπέρα,

μου φαίνεται (μπορεί και να κάνω λάθος) υπερβολικό να συμβεί κάτι τέτοιο.

Εκτός του ότι μιλάμε για πυρηνικά, υπάρχει το τεράστιο κόστος εγκατάστασης κι απεγκατάστασης, η διάθεση των αποβλήτων.

Μας δουλεύουν; Εδώ ακόμα σκοτωνόμαστε για τους ΧΥΤΑ.

Psemma-me-ourá είπε...

Eξαιρετικά εμπεριστατωμένο (και ορθογραφημένο...) το άρθρο σου.
Ήδη έχω δει μιά άλλη, οργισμένη αυτή, αντίδραση στον "Ναπολέων".

Έφτιαξα έναν κατάλογο μεγάλων κοινωνικών, πολιτικών κλπ ψεμμάτων.
Παρακαλώ να καταγράψετε κι εσείς (στο blog μου κατά προτίμηση) όσα έχετε εντοπίσει, για να εμπλουτιστεί ο κατάλογος αυτός και να φτάσουμε σε ψηφοφορία αξιολόγησης μεγέθους/ευρύτητας.

Many thanks in advance.
Ψευτοφιλάκια.

Υ.Γ.
Ήδη έχω συμπεριλάβει στον κατάλογο αυτό των μεγάλων ψεμμάτων:
# Ότι η πυρηνική κιλοβατώρα είναι φτηνή.
# Ότι είναι οικολογική, ...πράσινη.

DINOS TZORTZOGLOU είπε...

Τιποτα παιδια δεν ειναι "υπερβολικο" τουλαχιστον αν μιλαμε με μια προοπτικη καποιων δεκαετιων...
Το προβλημα ειναι τι θα απαντησει η κοινωνια οταν μας βαλουν εκβιαστικα το ερωτημα "πυρηνικη ενεργεια ή ελλειψη ενεργειας"
Καλο θα ειναι να αρχισει να γινεται συνειδηση ολων μας οτι η εξοικονομηση ενεργειας (και οχι μονο οι εναλλακτικες-πρασινες μορφες της) ειναι η λυση.
Πρεπει ΟΛΟΙ να ξεχασουμε αυτα που γραφαμε στις εκθεσεις μας του Δημοτικου πως "η καταναλωση ενεργειας ειναι δεικτης ευμαρειας και πολιτισμου" (εγω τουλαχιστο ετσι το ειχα γραψει....) και να αντιτεινουμε πως¨"η σπαταλη ενεργειας ειναι δεικτης υπαναπτυξης και βαρβαροτητας"
Φιλια........

Kaveiros είπε...

Δε θα το επιτρεψουμε ετσι αβιαστα και ευκολα!

? είπε...

η τελευταία πρόταση είναι όλα τα λεφτά .-

Ανώνυμος είπε...

Κατατρόμαξα με όλα αυτά που διάβασα για τους κινδύνους από τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, σε τέτοιο σημείο μάλιστα που είδα τα φουγάρα της Μεγαλόπολης σαν φορείς οξυγόνου!
Δε νομίζω πάντως να επιχειρήσουν κάτι τέτοιο στη χώρα μας επειδή και η βλακεία έχει τα όριά της. Αλλά και αν το επιχειρήσουν, δύσκολο να τα καταφέρουν αφού και ο δικός μας ¨ωχαδερφισμός¨ έχει κι αυτός όρια…
Την καλησπέρα μου.

Κούκος είπε...

Πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση, βάζει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Αυτό που λες στο τέλος
"Οι επιστημονικές έρευνες πρέπει να έχουν μοναδικό στόχο τη βελτίωση της διαβίωσης της ανθρωπότητας και όχι τον πλουτισμό πολυεθνικών" είναι το ζητούμενο. Και χρειάζεται αγώνας για αυτό.

ΦΥΡΔΗΝ-ΜΙΓΔΗΝ είπε...

Με μια βόμβα κάτω από το μαξιλάρι κοιμόμαστε...
Αγωνιώ για το μέλλον των παιδιών μας

Φιλί και Γλαρένιες αγκαλιές

marianaonice είπε...

Μπράβο σου!! Πολύ ωραίο και ενημερωτικό ποστ!! Και όλα αυτά τα προβλήματα με την πυρηνική ενέργεια που γράφεις στην Ελλάδα μεγιστοποιούνται στο τετράγωνο!!
Καλά λέει και η vassia εδώ ακόμη σκοτωνόμαστε με τους ΧΥΤΑ και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε τα κανονικά απόβλητα! Τα πυρηνικά ούτε να το σκεφτώ δεν θέλω!!
Ανεγκέφαλοι τεχνοκράτες μας κυβερνούν εδώ και χρόνια δυστυχώς φίλε μου και αλλοίμονό μας!
Καλό Σ/Κ.
Υ.Γ. Αν έχεις χρόνο έλα από εμένα μία βόλτα, να διαβάσεις μία δικαστική ιστορία ως συνάδελφος που είσαι!

Rodia είπε...

Να σου πω.. ειχα γραψει σχετικα το Γεναρη, μετα την επισκεψη του πρωθυπουργου μας στην Ινδια, διερωτωμενη τι ταχα να ηθελε εκει περα... εδω:-->>
αν δεν ανοιγει, διαλεξε το συνδεσμο: http://rodiat7.blogspot.com/2008/01/blog-post_21.html
Με τη συζητηση που εγινε στα σχολια του ποστ και συζητωντας με φιλους που ζουν στη Μ. Βρετανια, οπου η ενεργεια παραγεται κυριως σε ατομικους αντιδραστηρες και κοστιζει παμφθηνα, αρχιζω να σκεφτομαι οτι ισως να μην ειναι τοσο τραγικο το θεμα, ισως να ειναι καπως οπως περιπου ηταν ο ηλεκτρισμος πριν γινει ευρυτατη η χρηση του...
Το ζουμι ειναι να γινει ο,τι γινει μετα απο σοβαρη μελετη και οχι τσαατσουλικα οπως συνηθιζεται σε μας εδω περα.
Πολυ καλο ποστ :)) αλλα οταν και οι επιστημονες διαφωνουν μεταξυ τους, μπερδευομαι!

Side21 είπε...

Ποιός λέει πως ...
Ηη πυρηνική ενέργεια είναι "πάμφθηνη" !!!
Όλες οι επίσημες οικονομοτεχνικές μελέτες συγκλίνουν αντίθετα στο ότι είναι πολύ ακριβή.
Τα έργα κατασκευής πυρηνικών αντιδραστήρων υπερβαίνουν σταθερά κατά πολύ τους προϋπολογισμούς τους. Οι δαπάνες κατασκευής συχνά είναι διπλάσιες των αρχικών εκτιμήσεων. Παρά τα 50 χρόνια εξέλιξης και σημαντικών επιδοτήσεων, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες εξακολουθούν να μην μπορούν να προσφέρουν δοκιμασμένη και αξιόπιστη τεχνολογία σε προβλέψιμο κόστος.
Ποιοί και πόσοι είναι οι ειδικοί επιστήμονες που συμφωνούν με την πυρηνική ενέργεια ;;;
Κάθετα αντίθετος είναι ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΠΟΛΙΤΑΝΟΣ Πρόεδρος του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου και μέλος της Ε.Γ. του Διεθνούς Δικτύου Mediterranean Νο Nuclear Neighborhood-MN3 με άρθρο του στην Πασχαλιάτικη ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ.
- Ξεχνάμε μήπως πως βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΗ περιοχή ;
- Ξεχνάμε τα Ατυχήματα όπως : Την πυρκαγιά στο Windscale το 1957, το ατύχημα στο Three Mile Island το 1979, το Τσερνομπίλ το 1986 και η Tokaimura το 1999, για να δώσουμε μερικά μόνο παραδείγματα ;;;
Υπάρχουν επιχειρήματα ικανά να αναλάβουμε το ρίσκο τέτοιας καταστροφής ;;;

Ναπoλέων είπε...

Aγαπητέ Άγρυπνε,
εμπεριστατωμένο, καλογραμμένο αυτό το ποστ. Ας έχουμε το νού μας πάντως....

Για τη "Ροδιά" και τις διαφωνίες των επιστημόνων θυμίζω ότι υπάρχει επίσημη έκθεση του Ιατρικού Συλλόγου Ν. Υόρκης του 1950, που λέει ξεκάθαρα ότι «δεν μπορούμε να συσχετίσουμε το κάπνισμα με κάποια βλάβη στον ανθρώπινο οργανισμό»!!!
Συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι υποχρεωτικά όλοι οι επιστήμονες έντιμοι. Πολλοί, πάρα πολλοί το παίζουν «His master's voice»...

Πολύ σημαντικό θεωρώ αυτό που σημειώνει ο Ντίνος Τζώρτζογλου: Ότι ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ και για την πλειοψηφία των πολιτών προέχει ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ της ενέργειας και όχι τόσο η δημιουργία/εκμετάλλευση ανανεώσιμων "πράσινων" πηγών, η οποία στο κάτω-κάτω κάποιων επιστημόνων έργο είναι.

Παλιότερα είχα διαβάσει έναν «δεκάλογο» εξοικονόμησης ενέργειας. Θα τον βρώ ή θα τον ανασχηματίσω και θα σάς τόν "ξεφπουρνίσω" για συμπλήρωση/βελτίωση/αναπαραγωγή.

αγάπη-αφοπλισμός-ειρήνη
Ναπολέων

Alexandros είπε...

http://www.physics4u.gr/energy/nuclearyes.html

Ρίξτε μία ματιά και σε αυτό το άρθρο. Είναι ο αντίλογος. Και μάλιστα αρκετά παλιός αντίλογος. Του 2001. Φαντάζομαι ότι σήμερα θα υπάρχουν ακόμα περισσότερες θέσεις υπέρ της πυρηνικής ενέργειας.
Καλό είναι να διαβάζουμε και άλλες απόψεις. Και εν πάση περιπτώσει δυσκολεύομαι αρκετά να χαρακτηρήσω τις κυβερνήσεις και τους επιστήμονες τόσων και τόσων χωρών ηλίθιους.

Side21 είπε...

Πολύ παλιό το άρθρο
στο οποίο με παραπέμπεις
Αλέξανδρε και προπαντός ανυπόγραφο ...
Από ψάξιμο που έκανα πάντως
στο site ... δεν νομίζω ότι εκφράζει
την πλειονότητα των Ελλήνων Φυσικών
όσον αφορά τη λύση του ενεργειακού προβλήματος ...

Alexandros είπε...

Το ότι το άρθρο είναι παλιό μόνο εις βάρος των επιχειρημάτων του, μπορεί να είναι. Για τον απλούστατο λόγο ότι σήμερα οι εξελίξεις πάνω στο θέμα της πυρηνικης ενέργειας είναι ραγδαίες και φυσικά προς το καλύτερο. Και του περιβάλλοντος και της οικονομίας. Εγώ πάντως θα σου πρότεινα να το διαβάσεις προσεχτικά και με την ησυχία σου. Και να μην το απορρίπτεις για ιδεολογικούς λόγους. Τ ο ζήτημα της ενέργειας είναι τεχνοκρατικό , οικονομικό και περιβαλλοντικό. Δεν έχει να κάνει με συναισθηματισμούς.
Όσο για τους Έλληνες φυσικούς θα μου επιτρέψεις να εμπιστευτώ περισσότερο τους φυσικούς του CERN οι οποίοι αποτελούν την παγκόσμια αφρόκρεμα του κλαδου. Και από ότι έχω διαβάσει , οι περισσότερες έρευνες τους κινούνται προς την πυρηνική ενέργεια. Και κυρίως την σύντηξη υδρογόνου. Μία μορφή ενέργειας πραγματικά "καθαρή". Επλίζουμε στο μέλλον να γίνει κα εντελώς ακίνδυνη.

Ναπoλέων είπε...

«Κοντός ψαλμός, αλληλούϊα», Αλέκο.

Αν για τις εκάστοτε αποφάνσεις κάποιων επιστημόνων, που ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ έχουν κάποιο συμφέρον αναδεικνύοντας το αντικείμενο που δουλεύουν, δεν σέ πείθει το παράδειγμα του Ιατρικού Σ.Ν.Υ. που προανάφερα, τί να σού πω;;;

Έγραψες ακόμα: «δυσκολεύομαι αρκετά να χαρακτηρήσω τις κυβερνήσεις και τους επιστήμονες τόσων και τόσων χωρών ηλίθιους».
Σωστά, μόνο που για να πάρεις ηλίθιες αποφάσεις ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να είσαι ηλίθιος. Σκέψου π.χ. την εισβολή του συνονόματού μου αλλά και του Χίτλερ στη Ρωσσία. Μπορεί απλώς να υποκύπτεις σε κάποιες σκοπιμότητες και να πέφτεις θύμα τους.
Άλλο "κλασσικό" παράδειγμα είναι οι επονομασθείσες «δέντρα των Δημάρχων», οι καναδέζικες λεύκες, που ναί μεν αναπτύσσονται ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ, δείχνουν "δέντρο"..., αλλά αργότερα κουφιάζουν, πέφτουν στον πρώτο αγέρα και σκοτώνουν κόσμο (3 θύματα στα Γιάννενα κατά καιρούς...).
Ευτυχώς, τελευταία, έχει περιορισθεί αυτή η ...καλή συνήθεια τέτοιων δενδροφυτεύσεων των Δημάρχων μας...

Για τη φτηνή κιλοβατώρα: Πρόσθεσε στο κόστος των KWh, που παρήγαγαν ΟΛΑ τα ατομικά εργοστάσια της ΕΣΣΔ, το κόστος του Τσέρνομπυλ που συνεχίζει και ΘΑ συνεχίζει (χωρίς κάν να αποτιμήσεις τις ανθρώπινες ζωές...) και θα δείς πόσο ακριβή τούς προκύπτει καθεμιά.

Καθαρή πυρηνική ενέργεια: Δεν ξέρω αν θα τά καταφέρουν οι ...CERN-ίτες, αλλά άμα μάς προκύψει κάποτε τέτοια ενέργεια (π.χ. από σύντηξη) τότε εντάξει, προχωράμε, τώρα ΟΧΙ. ΟΧΙ. ΟΧΙ.

Τέλος: Γιατί απορρίπτεις ως κριτήριο τους ιδεολογικούς λόγους;;;
Άμα η επιστήμη ΔΕΝ είναι ανθρωπιστική, αν δεν βάζει τον άνθρωπο πάνω από τα κέρδη, τί να τήν κάνουμε;;;
Με την κλωνοποίηση και τις μεταλλάξεις π.χ. κάποτε θα μπορούμε να παράγουμε ...άπειρες ανθρώπινες μηχανές, φτιαγμένες να παράγουν ακούραστα και να έχουν ελαχιστότατες απαιτήσεις διαβίωσης, φαγάκι και νάνι μόνον...

Θά 'θελες να ζήσουν τα παιδιά σου σε μια ΤΕΤΟΙΑ κοινωνία που θα έχει λύσει ΕΤΣΙ το οικονομικό της πρόβλημα;;;

αγάπη-αφοπλισμός-ειρήνη
Ναπολέων

Alexandros είπε...

@Ναπολέων

Δεν μπορώ να γνωρίζω αν το πόρισμα του Ι.Σ.Ν.Υ. είχε σκοποιμότητες ή όχι. Για τον απλούστατο λόγο ότι κάθε διάγνωση ή πρόβλεψη αφενός γίνεται με τα επιστημονικά δεδομένα τις εποχής της αφετέρου όσες φορές οι άνθρωποι (και οι επιστήμονες) προσπάθησαν να προβλέψουν το μέλλον , έφαγαν τα μούτρα τους. Θυμίζω μόνο την πατάτα που είχε πετάξει ο Μπιλ Γκεϊτς , όταν είχε πει ότι 1,44mb μνήμης αρκούν για όλες τις εφαρμογές του PC! Ή όταν ένας άλλος επιστήμονας είχε πει πριν από 100 και βάλε χρόνια, ότι πτητικές μηχανές (π.χ. αεροπλάνα) βαρύτερα του αέρα δεν μπορούν να υπάρξουν!!!
Αρα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν "τα πήραν" από τις καπνοβιομηχανίες για να κάνουν αυτήν την διάγνωση. Δεν το αποκλείω πάντως.

Λες ότι αν προκύψει καθαρή ενέργεια από συντηξη να προχωρήσουμε ενώ τώρα όχι... Και ποιος θα χρηματοδοτήσει αυτην την έρευνα Ναπολέων; Μήπως το Κράτος; Χωρίς την συμβολή των εταιριών και χωρίς τα κέρδη τους , εξέλιξη δεν υπάρχει. Αν δεν υπήρχε το ζήτημα του κέρδους , αυτήν την στιγμή που μλάμε μπορεί να μην είχαμε καν ηλεκτρισμό και κατ ΄επέκταση internet. Στα τέλη του 19ου αιώνα , έπεσαν τα χοντρά πακέτα από τους πλούσιους της εποχής για την χρηματοδότηση της έρευνας σχετικά με τον ηλεκτρομαγνητισμό και τις τηλεποικοινωνίες. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε σήμερα. Σημειωτέον , η Western Union είναι μία από αυτές τις εταιρίες.

Οι ανακαλύψεις των επιστημόνων προηγούνται των ιδεολογιών. Όταν o Αινστάιν ανακάλυπτε τις ιδιότητες της εξίσωσης E=mc2 πάνω στην οποία στηρίζεται η πυρηνική αντίδραση δεν σκέφτηκε τι συμφορές θα μπορούσε να επιφέρει. Η επιστήμη και οι ανακαλύψεις της καθορίζουν την πορεία της ανθρωπότητας και όχι το αντίθετο.
Και το βασικότερο στοιχείο που καθορίζει τα πάντα: το κέρδος! Κυνικό , σκληρό , άδικο αλλά είναι πραγματικότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια...

Side21 είπε...

Όλες οι απόψεις ΣΕΒΑΣΤΕΣ ...
Αλλά μεγάλο το ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ !!!
Είμαι απ' τους ρομαντικούς που πιστεύουν
πως το ενεργειακό ζήτημα θα πρέπει
να κριθεί κύρια μέσα απ' την προσπάθεια
για εξοικονόμηση ενέργειας απ' την περιττή κατανάλωση ...
Ακόμα με την εκμετάλευση ανανεώσιμων μορφών με λιγότερο κόστος και λιγότερο κίνδυνο για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ...
ΤΕΛΟΣ ... το ζητούμενο είναι να παλέψουμε
ώστε ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ να μην αποτελεί το κύριο κριτήριο
για την έρευνα και την επιστημονική εξέλιξη ...

Ναπoλέων είπε...

@ Alexandros
Είσαι αγωνιστής τελικά και μ' αρέσεις, άσχετα αν με κάμποσα από όσα υποστηρίζεις διαφωνώ "κάθετα", που λένε κι οι ΠΑΣΟΚοι...
Λίγα βιογραφικά μου, για να γνωριστούμε πριν ...ξανασφαχτούμε, σού στέλνω με e-mail.
Γράφεις:
«Δεν μπορώ να γνωρίζω αν το πόρισμα του Ι.Σ.Ν.Υ. είχε σκοποιμότητες ή όχι.»
Οι "βλαβερές συνέπειες του καπνού" είχαν εντοπιστεί πολύ νωρίτερα. "Τά πήραν" από τις καπνοβιομηχανίες. Είχε γίνει «βούκινο». Δεν ήταν άλλωστε επιστημονική ανακοίνωση κάποιας ερευνητικής ομάδας, "συνδικαλιστική" ενέργεια ήταν.
Γράφεις:
«Και ποιος θα χρηματοδοτήσει αυτην την έρευνα Ναπολέων; Μήπως το Κράτος;»
Η κοινωνία, Αλέκο! Σού 'χει περάσει από το μυαλό ποτέ τέτοια ιδέα;;; Η κοινωνία, που πρέπει όμως πρώτα να ΠΕΙΣΘΕΙ... Εκεί είναι ο κόμπος για τους πολιτικάντηδες...
Γράφεις:
«Όταν o Αινστάιν ανακάλυπτε τις ιδιότητες της εξίσωσης E=mc2 πάνω στην οποία στηρίζεται η πυρηνική αντίδραση δεν σκέφτηκε τι συμφορές θα μπορούσε να επιφέρει.»
Σωστό. Με ένα μαχαίρι κόβεις το ψωμί, καθαρίζεις φρούτα αλλά σκοτώνεις και τον συνάνθρωπό σου. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ λοιπόν είναι το πρόβλημα, όχι επιστημονικό.
Γράφεις:
«Και το βασικότερο στοιχείο που καθορίζει τα πάντα: το κέρδος!
Εδώ ...δίνεις ρέστα, εννοώντας βέβαια το ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ κέρδος, "όσων έχουν και κατέχουν", κατά την προσφιλή έκφραση Σημίτη...
Τη στιγμή όμως που ξέρουμε χιλιάδες (αν μή ...δισεκατομμυριάδες ανά τους αιώνες) παραδείγματα πάμπλουτων κερδισάντων που καθόλου ευτυχείς δεν ήσαν, μήπως πρέπει να ξεφύγουμε απ' το χρηματικό κέρδος και να πάμε στο κοινωνικό, ΚΕΡΔΟΣ επίσης;;; Σκέψου το.
Γράφεις:
«Κυνικό , σκληρό , άδικο αλλά είναι πραγματικότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια...»
Αυτό να μην το επικαλεστείς ξανά, Αλέκο.
Γιατί, πέρα από το ότι δεν στέκει ως επιχείρημα {"τα πάντα ρεί"}, αλλοιώνει το νόημα όσων γράφεις πιό πάνω:
«Χωρίς την συμβολή των εταιριών και χωρίς τα κέρδη τους , εξέλιξη δεν υπάρχει.»
Εξέλιξη λοιπόν είναι τό κυνικό , το σκληρό , το άδικο...
«Η επιστήμη και οι ανακαλύψεις της καθορίζουν την πορεία της ανθρωπότητας και όχι το αντίθετο.»
Η πορεία της λοιπόν είναι τό κυνικό , το σκληρό , το άδικο...

Όλα όσα επικαλείσαι - όχι λαθεμένα- αγαπητέ Αλέκο, ως τρέχουσα σημερινή κατάσταση ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η μόνη δυνατή αλλά το πρόβλημα της κοινωνίας μας, που μάς έχουν πείσει ότι απαρτίζεται από φοβισμένα, εαυτουλικά άτομα.
Και μόνον από τέτοια μπορεί να απαρτίζεται, βροντοφωνάζουν ...εις τας ρύμας και τας αγυιάς. Τούς συμφέρει και τό φωνάζουν: Διαιρείς την κοινωνία σε φοβικά άτομα και "βασιλεύεις" απρόσκοπτα.
Τέλεια σύλληψη...

Όλα αυτά τά κάνει εφικτά η έλλειψη παιδείας (που να διαμορφώνει αυτεξούσιους, άφοβους πολίτες) και η έλλειψη δημοκρατίας (που ποτέ και πουθενά δεν υπήρξε, όλες ολιγαρχίες ήταν και είναι...)

Όποτε βρείς το χρόνο έμπα στο μπλόγκ μου {nalambis.blogspot.com} και στη σειρά "Για μιά αριστερή Αριστερά" θα βρείς μιά άλλη οπτική για τα περισσότερα θέματα της κοινωνίας μας.
Μέχρι για το πως θα εξυψωθεί η εργασία με την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των "συντάξεων γήρατος"...

αγάπη-αφοπλισμός-ειρήνη
Ναπολέων

Alexandros είπε...

@Ναπολέων

α) Παρά την εκτεταμένη χρήση των κινητών τηλεφώνων (που αποφέρει τεράστια κέρδη) , οι επιστημονικές έρευνες κατέδειξαν το πρόβλημα που παρυσιάζεται από την χρήση τους. Δεν σιώπησαν! Σε ορισμένα θέματα έχουμε πρόοδο λοιπόν.
β)Η κοινωνία δεν μπορεί να αυτοοργανωθεί. Είναι πρακτικά αδύνατον. Οι άνθρωποι έχουν και θα έχουν διαφορετικές αντιλήψεις σε όλα τα ζητήματα , είτε κοινωνικά είτε πολιτικά. Εδώ δεν μπορούν να συμφωνήσουν τα κόμματα θα συμφωνήσουν τα άτομα;
γ) Οι περισσότερες επιστημονικές ανακαλύψεις έγιναν για πολεμικούς σκοπούς. Ακόμα και ο Αρχιμήδης (ίσως ο μεγαλύτερος επιστήμονας στην ανθρώπινη ιστορία) ανακάλυπτε συνεχώς κατασκευές για να αποκρούει τις επιθέσεις που δέχονταν οι Συρακούσες. Οι ανακαλύψεις και εφευρέσεις αυτές , συνετέλεσαν αργότερα στην εξέλιξη και την πρόοδο της κοινωνίας. Άρα λοιπόν , μπορεί ο σκοπός στην αρχή και είναι ο πόλεμος ή το κέρδος , στο τέλος όμως οφελημένη είναι η κοινωνία. Πάρε για παράδειγμα την τεράστια και αλματώδη πρόοδο της ιατρικής επιστήμης.
δ) Για την συσχέτιση κέρδους-ευτυχίας δεν μπορώ να πω. Ο κάθε άνθρωπος επιδιώκει την ευτυχία. Ο τρόπος που θα το πετύχει διαφέρει. Εγώ πάντως θα προτιμούσα να είμαι δυστυχισμένος κάνοντας κρουαζιέρα στο Αιγαίο παρά δουλεύοντας 12 ώρες delivery Boy. Με λίγα λόγια , τόποτα δεν σου εξασφαλιζει την ευτυχία. Το ζήτημα είναι καθαρά προσωπικό.
ε) Είναι κυνικό σκληρό και άδικο. Αυτή όμως είναι η ζωή. Βασικός της κανόνας είναι η εξασφάλιση τροφής και σεξουαλικής ικανοποίησης με τον λιγότερο δυνατό τρόπο. Γράφει ο Δαρβίνος :

«Η πάλη της επιβίωσης ανάμεσα σε έμβια του ίδιου είδους είναι απείρως σκληρότερη αφού συχνάζουν στις ίδιες περιοχές και αναζητούν την ίδια τροφή»
Αυτοί που κυριάρχησαν δεν ήταν οι πιο μπρατσωμένοι αλλά οι πιο έξυπνοι , επιδέξιοι και ταλαντούχοι , που με τη σειρά τους κληροδότησαν αυτές τις ιδιότητες στους απογόνους τους. Δίχως αυτό το διαρκές μακελειό και αλληλοφάγωμα θα ήταν αδύνατον να φτάσει ο άνθρωπος στο σημερινό επίπεδο ευφυϊας και πολιτισμού.

στ) Το ζήτημα του φόβου είναι υπαρκτό. Συντηρείται και κλιμακώνεται από τα Μ.Μ.Ε. Τα περισσότερα από όσα λέγονται στην τηλεόραση είναι υποσύνολο αυτού που λέμε "κουλτούρα του φόβου". Τι είναι όμως αυτό που φοβάται περισσότερο ο κόσμος; Αυτό που δεν γνωρίζει!!! Τι δεν γνωρίζει συνήθως ο κόσμος; Τα επιστημόνικά ζητήματα. Για αυτό τον λόγο άλλωστε όλοι στέκονται σκεπτικοί και προβληματισμένοι σε κάθε νέα τεχνολογία , σε κάθε νέα ανακάλυψη σε ότι είναι καινούργο , νέο. Μέχρι πριν λίγα χρόνια αν ρωτούσες το μέσο΄Έλληνα θα σου έλεγε ότι το internet (η μεγαλύτερη ανακάλυψη στην σύγχρονη ιστορία) είναι κακό και επιβλαβές!!! To ίδιο ισχύει με τα μεταλλαγμένα , με τα ρομπότ , με τα βλαστοκύττρα , με την πυρηνική ενέργεια , με τους δορυφόρους , με την νανοτεχνολογία , με την γενετική μηχανική , με τα πάντα!!!!

Ναπoλέων είπε...

Αλέκο,
για τον φόβο, το φοβικό σύνδρομο και το εμπόριο φόβου (π.χ. άχρηστες, εντελώς, πόρτες "ασφαλείας" ή παντζούρια "ασφαλείας'κλπ) έχω άλλη άποψη.
Ξεκινάει απ' το ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει ΤΙ ΕΙΝΑΙ και το έχει υποκαταστήσει με το ΤΙ ΕΧΕΙ...
{Το ότι στην αρχαία αθηναϊκή «δημοκρατία» δεν ψήφιζαν οι ακτήμονες, είναι ενδεικτικό}

Και συνακόλουθα ωθείται στον εαυτουλισμό... Και τότε φοβάται ακόμα πιό πολύ... Ακόμα και σε ευρύτερη κλίμακα(περιούσιον, ανάδελφον έθνος και άλλες ουρανομήκεις ηλιθιότητες)...

Δεν τόν φοβίζει το άγνωστο, η επιστήμη, όπως ισχυρίζεσαι. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο δεν θα είχε προοδεύσει.
Μην ξέροντας τί είναι, μη έχοντας «γνώθι σαυτόν» τον φοβίζει κάθετί... Από όλα κινδυνεύει ο εαυτούλης του. Πόσοι π.χ. έχουν εμπιστοσύνη στην/στον σύζυγο, στα παιδιά τους, στους συναδέλφους τους;;;

Θα είχαν εμπιστοσύνη (ή απλώς δεν θα τους έννοιαζε...) όχι αν ήξεραν που τό πάνε (ή θα τό πάνε) οι άλλοι αλλά ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ.

Σκέψου τα και τα ξαναλέμε.

α-α-ε
Ν.

ζαφορα είπε...

Στο έλεος των ανεγκέφαλων….
και των σπουδαίων εγκέφαλων…!!!
Ας κάνουμε κι αλλιώς.

Μπράβο για το post.