Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

ΜΝΗΜΟΝΕΣ …

Στου δρόμου την άκρη εκεί …

σκιές, μνήμονες αυτόπτες …

τεκμήρια «ώρας κακιάς» …

πληγή ψυχής χαίνουσα …

Απορίας έκφραση μόνιμη …

η σκέψη παγώνει το χρόνο …

εναγώνια ψάχνει τον τρόπο …

αμυδρά ν’ αμβλύνει τον πόνο …

Διαρκώς σ’ έναν άδικο κόπο …

στης μοίρας κόντρα το φθόνο …

στο φριχτό της θυσίας τον τόπο …

και για μια στιγμή έστω μόνο …

Λύχνου φλόγα παραπαίουσα …

ελαίου ρουφώντας τροφή …

ανταύγειες φωτίζει πικρές …

σε δάκρυ θερμό ανεξίτηλο …