Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

Άρωμα γυναίκας …

Έσπασε το «ρόδι» !!!
για πρώτη φορά …
100 σχεδόν χρόνια …
που τα νησιά μας …
αποτελούν τμήμα …
της Ελληνικής Επικράτειας
Στη μονοεδρική μας …
 εκλέχτηκε βουλευτής …
Γυναίκα !!!
Σιδεροκέφαλη Αγνή !!!
και καλή δύναμη 
στο δύσκολο έργο σου ...